ΕΛ | EN
  • Πρωινό 08.00 - 10.00
  • Mini bar
  • Room Service
  • A/C
  • ΤV
  • WC
  • Free WiFi
Castello -74.jpg IMG_1290.jpg IMG_1288.jpg WC.jpg Leaving Room2.jpg Δ2_2.jpg Δ6_3.jpg Δ6_2.jpg Δ6_4.jpg